YAYINCI KÜNYESİ

HAKKIMIZDA

Hamd; âlemlerin rabbi Allah’a, salât ve selam efendimiz ve peygamberimiz Ebu Kasım Muhammed Bin Abdullah’a, O’nun pak Ehl-i Beytine, seçilmiş ashabına ve bütün peygamberlere olsun.

Radyomuzun hizmet ve kuruluş amacını 2 ana başlık altında özetlemek mümkündür:

1-      ''Her Müslüman bir kova su dökerse israili sel alır.'' sözünün gerçekleşerek Kudüs ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın özgürleşmesi için var gücümüzle çalışmak:

 

Bizler Kudüs ve Aksa davasını savunmayı şer’i ve İslami bir vazife biliyoruz. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) buyurmuş ki: “Müslümanların sorunlarıyla ilgilenmeden sabahlayan bir kişi Müslümanlardan değildir.” Bu yüzden Kudüs ve Aksa’nın yanında ve israilin karşısında olmamız çok doğaldır. Kudüs ve Aksa davası İslam ümmetinin davasıdır.

Dünya Müslümanları bazı meselelerde farklı düşünseler bile İslam düşmanlarına karşı mücadelede mutlaka aynı safta yer almalıdırlar. Biz, bir tek ümmetiz. Kim, israilin yanında olursa, onun karşısında olmalı ve düşmana karşı birleşmeliyiz. Kendi aramızda ihtilafa düşmemiz haramdır.

Yeryüzünün işgal edilmiş en kıymetli topraklarına selam olsun. İlk kıblemiz Mescid-ül Aksa’ya selam olsun! Mukaddes belde Kudüs’e selam olsun! Yarım asrı aşkın zamandır siyonist israile meydan okuyan direniş erlerine selam olsun! Şehidlerin annelerine, babalarına selam olsun! Selam olsun şehidlerin eşlerine ve evlatlarına! Selam olsun, israil zindanlarında tutsak edilmiş yiğitlere! Selam olsun Özgür Kudüs ve Mescid-ül Aksanın direnişçi yiğit halkına, selam olsun!

Kudüs’ün Kalbimizde Ayrı Bir Yeri Vardır. Kudüs hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Kudüs tüm ümmetin kalbindedir.

Mescid-i Aksa’nın Gönlümüzde Yüce Bir Yeri Vardır. Her Müslüman, Mescid-i Aksa’da namaz kılmayı temenni eder. Ümitvarız! Mecid-ül Aksa’da Hep Beraber Namaz Kılacağız! O gün mutlaka gelecek!

Büyük şeytan Amerikanın Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak istediği fitne girişimlerine karşı vahdet çağrısında bulunuyoruz. İhtilafları bırakıp, düşmana karşı birleşmeliyiz. Ümmet Birleşirse Aksa’yı kurtarırız. Eğer bu sorun çözülürse İslam Ümmetinin pek çok meselesi de hallolur.

Kudüs; Dilenmekle Değil, Direnişle Özgürleşecek! Kudüs’ün ve Aksa’nın ümmete yeniden kavuşması, Mescid-i Aksa’nın siyonistlerden temizlenmesi ile mümkündür. Kudüs ancak cehd ve direnişle özgürleşir. Zafer ve ilahi yardım; Allah’a iman eden ve O’nun yolunda cehd eden kişilerin hakkıdır. Bu, Allah’ın caymayacağı bir vaadidir. Mukaddes topraklarımıza “Kudüs bizimdir” diyerek gelen siyonistleri, mukaddes beldelerden çıkaracağız. Allah-u Teala'nın yardımıyla ümmetin düşmanlarına karşı zafer kazanacağız.

        Müslüman Halkların İntifadaları israilin Sonunu Getirecek! Bütün peygamberlerin Kudus’ü ve Mescid-i Aksa’yı sevdiği gibi bizde sevmeli ve bu kutsal beldeye sahip çıkmalıyız. Selahaddini bir ruh ile mescidi Aksaya sahip çıkmalıyız. Kudüs ve Mescid-i Aksa hepimizin kutsal davasıdır. Bütün Müslümanlar anlamalıdır ki Müslümanın Müslümandan başka kardeş ve dostu yoktur. Kudüs sadece Filistin'in, Arapların değil bütün İslam âleminin başkentidir. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın esaret altında olması bütün İslam ümmeti için büyük bir ayıp ve zillettir. Bugün Yahudilere karşı Muhammedi(sav) bir direniş, Selahaddini bir ruh, bir direniş gösterilmelidir. Kudüs ve mescidi Aksa’yı savunmak her Müslüman için namus borcudur. Korsan israil yok olmaya mahkûmdur.

 

BATMAN AKSA FM

MİSYONUMUZ

AKSA FM, yayın hayatına başladığı günden beri   İnsanlığın tek kurtuluş reçetesi olan bu yüce dinin emrettiği ‘İyiliği emredip kötülükten nehyetme’ emrine lebbeyk diyerek bu kutlu yolda son nefesimizi verene kadar yürümek:

Batıl ideolojilerin İslam dünyasında kasıtlı olarak yaygınlaştırıldığı ve bu fikriyatın kitlelere cazip hale getirilip Müslüman halklara, özellikle de genç nesillere sunulduğu, gençlerin İslam’dan uzaklaştırılıp bu ideolojilerin pençesine düşürüldüğü bir zamanda; İslam güneşinin sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu, zaman ve zeminin şartlarına göre gücünden ve etkisinden hiçbir şeyin eksilmediği hakikatini tüm insanlığa dile getirmek radyomuzun kuruluşunda büyük bir etken olmuştur.

Öncelikli amacımız asırlardır İslam ile şereflenmiş, İslam’ı hayatının ve kültürünün bir parçası haline getirmiş bu Müslüman toplumun önündeki şeytanın ve dostlarının koyduğu engelleri kaldırmaktır. İnsan ile İslam arasındaki tüm engelleri kaldırmak bizim için büyük ve kutsal bir vazifedir.

Bu görev ve sorumluluk bilinciyle yola koyulan AKSA FM, insanlığın başlangıcından bu yana süregelen Hak ile Batıl, İnsan ile Şeytan, Aydınlık ile Karanlık mücadelesini sürdüren peygamberlerin yolunu takip etmektedir. Son peygamber Hz. Muhammed’in(sav) mücadelesini ve “Resulullah’ta sizin için güzel örnekler vardır’’ ayetini kendimize örnek alarak O’na layık bir ümmet olma ümidindeyiz. “İnsanlık O’nu örnek almadıkça huzur bulamaz.” düsturuyla hareket edip O’nu ve yüce yolunu tüm insanlığa tanıtma mücadelesini azimle sürdürme kararlığındayız.

 

VİZYONUMUZ

Ümmetin içinde bulunduğu parçalanmışlığı, gücü oranında yayınlar gerçekleştirerek ortadan kaldırmaya çalışmak ilahi sorumluluk gereğidir. AKSA FM'in amacı; her ne olursa olsun, Allah (cc)'ın rızası doğrultusunda yayınlar gerçekleştirmektir...

FREKANS

Karasal Yayın: BATMAN - 99.1